Андрієво-Іванівська громада
Одеська область, Березівський район

До відома ВПО

Дата: 27.04.2023 11:02
Кількість переглядів: 181

 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 ПОСТАНОВА

від 21 березня 2023 р. № 248
 Київ

Деякі питання реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики щодо реалізації з 1 січня 2023 р. по 31 грудня 2024 р. експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (далі - експериментальний проект).

2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що додається.

3. Установити, що:

1) до 1 квітня 2023 р., на період переходу у використанні бюджетних коштів від утримання державних закладів охорони здоров’я до оплати відповідних соціальних послуг, фінансове забезпечення Спеціалізованого Трускавецького санаторію “Батьківщина” та Спеціалізованого Миргородського санаторію “Слава” (далі - учасники експериментального проекту) здійснюється в межах коштів державного бюджету за бюджетною програмою 2501530 “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини”;

2) з 1 квітня 2023 р. Міністерство соціальної політики спрямовує бюджетні кошти на підставі поданих Національною соціальною сервісною службою звітів про надання у звітному періоді соціальних послуг учасниками експериментального проекту в межах бюджетних асигнувань на відповідний період, передбачених за бюджетною програмою 2501530 “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини”, для оплати соціальних послуг.

4. Внести до Порядку використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1475 “Деякі питання соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 317), зміни, що додаються.

5. Рекомендувати виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, а у разі їх відсутності - військовим адміністраціям населених пунктів (далі - уповноважені органи) у межах реалізації експериментального проекту здійснювати:

1) інформування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, про можливість отримання окремих соціальних послуг в учасників експериментального проекту;

2) оцінювання індивідуальних потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та виявлення потреб у наданні їм окремих соціальних послуг учасниками експериментального проекту;

3) інформування обласних, Київської міської державних адміністрацій (військових адміністрацій) про виявлені потреби в наданні окремих соціальних послуг учасниками експериментального проекту.

6. Обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити:

1) надання уповноваженим органам:

інформації про реалізацію експериментального проекту;

консультативної допомоги з підготовки документів для участі в реалізації експериментального проекту;

2) надання допомоги у вирішенні питання проїзду осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і яким будуть надаватися окремі соціальні послуги, до учасників експериментального проекту;

3) подання щомісяця до 5 числа наступного періоду Національній соціальній сервісній службі інформації про потреби в наданні окремих соціальних послуг учасниками експериментального проекту.

7. Львівській, Полтавській обласним державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити:

1) проведення обласними центрами соціальних служб навчальних заходів для керівників, працівників, зокрема фахівців із соціальної роботи учасників експериментального проекту, з питань організації соціальної роботи та надання окремих соціальних послуг;

2) організацію (за потреби) проїзду осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і яким будуть надаватися окремі соціальні послуги, до учасників експериментального проекту;

3) надання разом із центрами зайнятості допомоги учасникам експериментального проекту в пошуку та підборі персоналу, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб для їх працевлаштування до учасника експериментального проекту на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), зокрема, за сумісництвом для надання ними соціальних послуг.

8. Національній соціальній сервісній службі забезпечити:

1) постійний організаційний супровід реалізації експериментального проекту;

2) надання учасникам експериментального проекту методичної підтримки з питань реалізації експериментального проекту, надання окремих соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

3) підвищення компетентності працівників учасників експериментального проекту з питань надання соціальних послуг, забезпечення дотримання прав людини, безбар’єрності;

4) моніторинг реалізації експериментального проекту та здійснення моніторингових візитів до учасників експериментального проекту: не рідше ніж щодекади - протягом березня - квітня 2023 р.; щомісяця - протягом травня - липня 2023 р.; щокварталу - до завершення реалізації експериментального проекту.

9. Міністерству соціальної політики забезпечити:

1) разом із Національною соціальною сервісною службою:

проведення за участю обласних, Київської міської державних адміністрацій (військових адміністрацій) наради щодо експериментального проекту та порядку його реалізації протягом п’яти робочих днів з дати набрання чинності цією постановою;

надання обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям), уповноваженим органам, а також учасникам експериментального проекту методичної допомоги з питань реалізації експериментального проекту;

2) подання до 15 січня 2025 р. Кабінетові Міністрів України звіту про результати реалізації експериментального проекту.

10. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2023 року.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73


 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 березня 2023 р. № 248

ПОРЯДОК
 реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Мінсоцполітики, окремих соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (далі - експериментальний проект), який фінансується в межах коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою 2501530 “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини” (далі - бюджетні кошти).

2. Учасниками експериментального проекту є Спеціалізований Трускавецький санаторій “Батьківщина” та Спеціалізований Миргородський санаторій “Слава”, які належать до сфери управління Мінсоцполітики.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, “Про соціальні послуги”“Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” та інших нормативно-правових актах з питань соціального захисту, соціальних послуг, соціальної роботи.

4. Метою експериментального проекту є опрацювання механізму переходу від використання бюджетних коштів, що спрямовуються на утримання бюджетних установ - державних закладів охорони здоров’я, до оплати соціальних послуг.

5. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем є Мінсоцполітики.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Нацсоцслужба.

6. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату наданих учасниками експериментального проекту таких соціальних послуг:

надання притулку (тривалість надання послуги одній особі - не більш як шість місяців);

підтримане проживання;

догляд стаціонарний (не більш як 50 особам).

Крім того, може надаватися соціальна послуга соціальної адаптації.

7. Учасники експериментального проекту забезпечують надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг, затверджених Мінсоцполітики.

8. Нацсоцслужба в межах відповідних бюджетних асигнувань, передбачених на реалізацію експериментального проекту, укладає з учасниками експериментального проекту договори про надання соціальних послуг відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.

9. Загальна орієнтовна ціна, на яку укладається договір, розраховується з урахуванням прогнозної кількості осіб, яким будуть надаватися соціальні послуги, та потужності учасника експериментального проекту, визначених пунктом 15 цього Порядку, та вартості надання відповідних соціальних послуг.

10. Вартість соціальної послуги визначається учасниками експериментального проекту відповідно до Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 428 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 46, ст. 1470), та державного стандарту цієї соціальної послуги.

Тарифи на соціальні послуги, що надаються учасниками експериментального проекту, затверджуються Мінсоцполітики.

11. Нацсоцслужба здійснює оплату соціальних послуг, наданих учасниками експериментального проекту, на підставі звіту про надання соціальних послуг.

Оплата вартості соціальних послуг здійснюється шляхом перерахування учасникам експериментального проекту безготівкових коштів у розмірі, що не перевищує затверджених Мінсоцполітики тарифів на соціальні послуги.

12. Учасники експериментального проекту подають щомісяця до 5 числа наступного періоду Нацсоцслужбі звіти про соціальні послуги, надані у звітному періоді, за встановленою Мінсоцполітики формою.

Учасники експериментального проекту після надання соціальної послуги надсилають поштою або в інший спосіб Нацсоцслужбі копію договору про надання соціальних послуг, укладеного відповідно до законодавства, копію індивідуального плану надання соціальної послуги для врахування під час підготовки узагальненого звіту про надані соціальні послуги.

13. Нацсоцслужба узагальнює подані звіти про надані соціальні послуги та подає протягом семи робочих днів Мінсоцполітики узагальнений звіт про надання соціальних послуг.

14. Мінсоцполітики протягом трьох робочих днів спрямовує бюджетні кошти Нацсоцслужбі на підставі поданого узагальненого звіту про надані соціальні послуги у звітному періоді.

Нацсоцслужба протягом трьох робочих днів перераховує кошти учасникам експериментального проекту.

15. Право на отримання соціальних послуг у межах реалізації експериментального проекту мають особи похилого віку, особи з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, в тому числі під час обов’язкової евакуації, або в яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження та інформація про яке підтверджується відомостями Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації (далі - отримувачі послуг).

16. Для отримання соціальних послуг особа, яка їх потребує (далі - особа), подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві держадміністрацій, виконавчому органу сільських, селищних, міських рад (далі - орган соціального захисту населення) за своїм задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування)/за місцем свого звернення незалежно від її задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) заяву про надання соціальних послуг (далі - заява).

Подання заяви та необхідних документів для отримання соціальної послуги надання притулку, соціальної адаптації здійснюється відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1781).

Подання заяви та необхідних документів для отримання соціальної послуги підтриманого проживання, догляду стаціонарного відповідно до Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 576 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 55, ст. 1912; 2021 р., № 86, ст. 5484), та Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1781).

Умовою надання соціальних послуг є наявність довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

17. Орган соціального захисту населення:

здійснює виявлення та оцінювання потреб у наданні окремих соціальних послуг особам;

ознайомлює особу з можливістю та умовами отримання соціальних послуг, які надаються учасниками експериментального проекту, та у разі їх згоди на отримання соціальних послуг надсилає Нацсоцслужбі запит щодо наявності в учасників експериментального проекту вільних місць;

приймає в разі наявності вільних місць в учасників експериментального проекту:

- рішення про надання соціальних послуг надання притулку, соціальної адаптації відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1781);

- рішення про надання соціальних послуг догляду стаціонарного, підтриманого проживання відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1781), Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 576 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 55, ст. 1912; 2021 р., № 86, ст. 5484);

формує особову справу, яка містить заяву та всі документи, на підставі яких було прийнято рішення про надання соціальної послуги;

надсилає Нацсоцслужбі рішення про надання соціальних послуг та копію особової справи з результатами оцінювання індивідуальних потреб.

Для надання соціальної послуги догляду стаціонарного орган соціального захисту населення здійснює комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи за показниками згідно з додатком. Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, здійснюється фахівцями органу соціального захисту населення разом із лікарем закладу охорони здоров’я, фахівцем/професіоналом надавача соціальних послуг із залученням особи та/або її законного представника. За результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, органом соціального захисту населення готується висновок за формою згідно з додатком. Особа, якій установлено IV чи V групу рухової активності за результатами комплексного визначення ступеня її індивідуальних потреб, потребує надання соціальної послуги догляду стаціонарного.

18. Нацсоцслужба протягом семи робочих днів розглядає рішення органу соціального захисту населення та копію особової справи особи з результатами оцінювання індивідуальних потреб і:

надсилає у разі відповідності поданого пакета документів вимогам, встановленим пунктами 6-8 цього Порядку, учаснику експериментального проекту цей пакет документів для укладення з отримувачем соціальних послуг двостороннього договору про надання особі соціальних послуг у двох примірниках (один - для учасника експериментального проекту, другий - для отримувача послуг), в якому зазначаються соціальні послуги, що будуть надаватися, строки та вартість їх надання;

повідомляє органу соціального захисту населення про погодження учасниками експериментального проекту надання соціальних послуг отримувачам соціальних послуг;

повертає пакет документів органу соціального захисту населення в разі його невідповідності вимогам, встановленим пунктами 6-8 цього Порядку.

19. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про проведення обов’язкової евакуації населення соціальні послуги за наявності вільних місць в учасників експериментального проекту можуть надаватися евакуйованим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю екстрено (кризово) відповідно до статей 21 і 23 Закону України “Про соціальні послуги” без прийняття рішення про надання соціальних послуг органом соціального захисту населення.

20. Учасники експериментального проекту:

1) проводять інформаційно-просвітницькі заходи, зокрема інформують про перелік, обсяг, зміст соціальних послуг, які надаються, умови та порядок їх отримання через електронні засоби комунікації та соціальні мережі, смс-інформування, друковану продукцію, зокрема буклети, ліфлети у формі, доступній для сприйняття особами з будь-якими порушеннями здоров’я;

2) взаємодіють з органами соціального захисту населення та Нацсоцслужбою для формування потреби, оцінювання можливостей та щомісячного планування обсягів надання окремих соціальних послуг;

3) здійснюють щомісяця оцінювання досягнення мети експериментального проекту за такими індикаторами:

змінено організаційно-правову форму господарювання;

штатна чисельність персоналу, який провадить безпосередню діяльність з надання соціальних послуг, не може бути меншою, ніж 60 відсотків загальної кількості штатних посад учасників експериментального проекту;

наявність затверджених посадових інструкцій працівників;

наявність програм стажування для початківців, які надаватимуть соціальні послуги;

наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг;

кількість працівників, які мають відповідний рівень освіти (відсотків);

наявність оцінки індивідуальних потреб отримувача послуги;

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги, що відповідає визначеній оцінці індивідуальних потреб отримувача послуги;

кількість отримувачів послуги, емоційний, психологічний, фізичний стан яких покращився;

рівень задоволеності соціальною послугою (за оцінками отримувачів послуги);

проведено опитувань, збір відгуків, реагування на скарги отримувачів послуги та/або їх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам послуги та/або їх законним представникам (кількість скарг та результати їх розгляду (в розрахунку на 100 отримувачів послуги), кількість подяк (у розрахунку на 100 отримувачів послуги);

наявність приміщень, де надають соціальні послуги, що відповідають ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”;

наявність облаштованих укриттів;

наявність стендів з інформацією для отримувачів послуги про правозахисні організації та порядок подання та розгляду скарг.

21. Учасники експериментального проекту подають щокварталу до 20 числа наступного місяця Нацсоцслужбі звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінсоцполітики.

Нацсоцслужба узагальнює та подає щокварталу до 30 числа наступного місяця Мінсоцполітики зведений звіт про використання бюджетних коштів.

22. Бухгалтерський облік, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства, операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

23. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 


 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь