Андрієво-Іванівська громада
Одеська область, Березівський район

Рішення № 795 

Дата: 10.04.2023 09:02
Кількість переглядів: 220

   

УКРАЇНА

АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРЕЗІВСЬКОГО  РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

     Р І Ш Е Н Н Я

                41 сесії Андрієво-Іванівської сільської ради VIIIскликання

 

«  03  » квітня  2023 р.                     с.Андрієво-Іванівка               795 

 

Про затвердження  програми розвитку позашкільної освіти

«Будинку дитячої та юнацької  творчості Андрієво- Іванівської

сільської ради» на 2023 рік

 

        З метою покращення якості послуг у сфері позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької  творчості Андрієво- Іванівської сільської ради» та відповідно до вимог Законів України «Про позашкільну освіту», Андрієво-Іванівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити програму розвитку позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької  творчості Андрієво- Іванівської сільської ради» на 2023рік  (далі – програма),що додається.

 

2.Фінансовому відділу Андрієво -Іванівської сільської ради передбачити кошти на реалізацію заходів програми при сільському бюджеті на 2023 рік. Сума фінансування на відповідний бюджетний період визначається рішенням сесії сільської ради,виходячи із наявних бюджетнних можливостей.

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти ,культури, культурної спадщини, молоді, фізкультури та спорту, охорони здоровя та соціального захисту населення.

 

 

 

     Сільський голова                                           Олександр ГВОЗДІК

 

Програма розвитку позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької  творчості Андрієво- Іванівської сільської ради»  на 2023 рік

                       І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1

Назва програми

Програма розвитку позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької  творчості Андрієво- Іванівської сільської ради»  на 2023 рік

 

2

Ініціатор розроблення програми

Відділ ОКМСТ

3

Головний розробник програми

Відділ ОКМСТ

4

Співрозробники програми

«Будинок дитячої та юнацької  творчості Андрієво- Іванівської сільської ради» 

5

Відповідальний виконавець програми

Відділ ОКМСТ

6

Співвиконавці програми

«Будинок дитячої та юнацької  творчості Андрієво- Іванівської сільської ради» 

7

Термін реалізації програми

 

2023 рік

8

Мета програми

Покращення якості послуг у сфері позашкільної освіти«Будинку дитячої та юнацької  творчості Андрієво- Іванівської сільської ради» 

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми,всього

У межах коштів передбачених у сільському бюджеті на 2023 рік

50000,0 тис. грн.

10

Очікувані результати програми

-Забезпечено функціонування закладу позашкільної освіти;

-Створено умови для доступності дітей до якісної позашкільної освіти;

-Покращено матеріально – технічну базу закладу позашкільної освіти;

-Підвищено рівень навчального,навчально-методичного забезпечення закладу позашкільної освіти;

-Забезпечено потреби дітей щодо послуг позашкільної освіти з урахуванням віку дітей;

-Покращено якість послуг у сфері позашкільної освіти.

11

Ключові показники ефективності

-Збільшено кількість вихованців, охоплених позашкільною освітою;

-Підвищення  рівня задоволеності дітей від занять у закладі позашкільної освіти.

 

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ,НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКОЇ       СПРЯМОВАНА  ПРОГРАМА

    Позашкільна освіта є потужним і ефективним джерелом особистісного зростання, оскільки спрямована на розвиток здібностей ,талантів дітей, задоволення їх духовних потреб.

    Позашкільна освіта повинна максимально враховувати потреби та запити дітей різного віку та статі, оскільки її отримання є добровільною справою.

    У сучасних умовах значення позашкільної освіти для гармонійного, фізичного та духовного розвитку особистості є досить значним ,постійно зростають вимоги до якості послуг, окрім того слід враховувати й те, що кращі результати досягаються за умови паритетного представництва, оскільки в такий спосіб вихованці мають можливість спілкуватися, набувати досвіду вирішення певних проблем, виробляти спільне бачення тощо.     

     Слід зазначити, що стабільна діяльність позашкільного закладу допомагає не лише фізичному, культурному, інтелектуальному та духовному розвитку дітей, а й сприяє зменшенню антисоціальних проявів.

     Необхідною умовою розвитку є покращення діяльності позашкільного закладу шляхом запровадження сучасних технологій організації навчально-виховного процесу, науково-методичного забезпечення.

     Розвязання вищевикладених проблем у галузі позашкільної освіти можливе шляхом розробки та реалізації програми розвитку позашкільної освіти на 2023 рік, в першочергових завданнях якої є модернізація бази позашкільної освіти та покращення якості послуг з урахуванням потреб вихованців різних вікових категорій.

 

                        ІІІ.  ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ         

         Метою програми є покращення якості послуг у сфері позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості Андрієво-Іванівської сільської ради» з урахуванням рівних можливостей їх одержання вихованцями відповідно до потреб дітей різного віку.

 

    IV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ

          ПРОБЛЕМИ.ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ          

Розвязання проблем можливе шляхом:

-забезпечення функціонування та розвитку закладу позашкільної освіти;

-зміцнення навчальної, матеріально-технічної бази закладу позашкільної освіти;

-збільшення кількості дітей, залучених до здобуття позашкільної освіти ;

-підвищення якості послуг закладу позашкільної освіти шляхом впровадження гендерного підходу ;

-впровадження якісної комунікаційної складової у діяльність закладу позашкільної освіти;

-підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільного закладу.

       V.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

          -Забезпечено функціонування закладу позашкільної освіти;

-Створено умови для доступності дітей до якісної позашкільної освіти;

-Покращено матеріально – технічну базу закладу позашкільної освіти;

-Підвищено рівень навчального, навчально-методичного забезпечення закладу позашкільної освіти;

-Забезпечено потреби дітей щодо послуг позашкільної освіти з урахуванням віку дітей;

-Покращено якість послуг у сфері позашкільної освіти.

            VI. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ  

   Фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

   Обсяги фінансування на реалізацію заходів Програми за рахунок місцевого бюджету узгоджується щорічно під час затвердження бюджету на наступний рік.

 

Ресурсне забезпечення програми розвитку позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості Андрієво-Іванівської сільської ради» на 2023рік

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

    2023 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів,усього,у т.ч.(тис.грн.):

50000,0

50000,0

Сільський бюджет

(тис.грн.):

50000,0

50000,0

Інші джерела фінансування

         -

          -

 

       VII. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

        Реалізація програми розвитку позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької  творчості Андрієво-Іванівської сільської ради» на 2023рік розрахована на один рік.

      VIII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ   ПРОГРАМИ

    Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та завдань головним розробником програми – відділом освіти, культури, молоді, спорту та туризму Андрієво-Іванівської сільської ради.

   Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних результатів програми здійснюється відділом освіти.

   Щорічний звіт про виконання програми, а також підсумковий звіт, відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Андрієво-Іванівської сільської ради виносить на розгляд постійної комісії сільської ради та розміщує на офіційному сайті сільської ради у місячний термін після закінчення року або програми.

 

  IХ. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПОАШКІЛЬНОЇ освіти «Будинку дитячої та юнацької  творчості Андрієво-Іванівської сільської ради» на 2023рік

 

Назва заходу

 

Дата проведення

 

Сума

1

Всесвітній день тенісу

 

06.04.2023

500грн

2

День пам’яті Чорнобильської трагедії

Волейбол

26.04.2023

5000грн

3

Заходи до свята День матері

 

14.05.2023

500грн

4

День культури

 

21.05.2023

3 000гн

5

День Захисту Дітей

 

01.06.2023

4 000грн

6

Всесвітній день прогулянки.

Похід

19.06.2023

3 000грн

7

День тренера в Україні.

Змагання з футболу

19.07.2023

1 500грн

8

Участь у заходах до Дня Незалежності України

24.08.2023

3 000грн

9

День фізичної культури і спорту в Україні

Змагання з тенісу

09.09.2023

1 000грн

10

День Захисника України та українського козацтва

14.10.2023

5 000грн

11

Заходи присвячені Дню Гідності та Свободи

Змагання з тенісу

21.11.2023

1 000грн

12

Заходи до Дня Збройних Сил України

Змагання з волейболу

06.12.2023

2 000грн

13

Заходи до Дня Св. Миколая

 

19.12.2023

3 000грн

14

Заходи до свята Нового року

Виступ

25.12.2023

3 000грн

15

Заходи до святкування Щедрівки

 

13.01.2024

500грн

16

Заходи до Дня Закоханих

 

14.02.2024

1 000грн

17

Змагання з волейболу до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

15.02.2024

2 000грн

18

Поїздки в  інші громади на змагання

протягом року

10 000грн

 

 

 

ВСЬОГО:

50 000 (пятдесят тисяч гривень)

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь