A A A K K K
для людей із порушенням зору
Андрієво-Іванівська громада
Одеська область, Березівський район

№767 Про затвердження Програми підвищення ефективності виконання делегованих повноважень органами виконавчої влади Березівського району щодо реалізації державної регіональної політики по Андрієво-Іванівської сільській раді на 2023 рік

Дата: 21.02.2023 10:23
Кількість переглядів: 188

 

УКРАЇНА

АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРЕЗІВСЬКОГО  РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

    Р І Ш Е Н Н Я

38 сесії Андрієво-Іванівської сільської ради VIII скликання

 

« 14 »  лютого  2023 р.                        с.Андрієво-Іванівка                 №767

 

Про затвердження Програми підвищення ефективності виконання  делегованих повноважень органами виконавчої влади Березівського району щодо реалізації державної регіональної політики  по Андрієво-Іванівської сільській раді на 2023 рік

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, підпункту 1 пункту 4 та пункту 6 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою створення сприятливих умов функціонування та здійснення делегованих повноважень місцевого самоврядування  місцевим органам виконавчої влади в Березівському районі, забезпечення, оптимальної, ефективної та стабільної їх роботи,  Андрієво-Іванівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму підвищення ефективності виконання  делегованих повноважень органами виконавчої влади Березівського району щодо реалізації державної регіональної політики по Андрієво-Іванівській сільській раді на 2023 рік (далі Програма), що додається.

 

 1. Фінансовому відділу Андрієво-Іванівської сільської  ради здійснювати видатки на реалізацію Програми за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету, передбачених в бюджеті Андрієво-Іванівської сільської ради на зазначену Програму.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ГВОЗДІК

 

 

 

 

                                      Додаток до 

рішення Андрієво-Іванівської

сільської ради VIII скликання

№767 від 14 лютого 2023 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

підвищення ефективності виконання  делегованих повноважень органами виконавчої влади Березівського району щодо реалізації державної регіональної політики  по Андрієво-Іванівській сільській раді

на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

З метою забезпечення прозорої, ефективної діяльності органів виконавчої влади, фінансової децентралізації, в результаті збільшення обсягу фінансових ресурсів у розпорядженні органів місцевого самоврядування, формування фінансово спроможних територіальних громад, потребує підвищення рівень фінансування власних та делегованих повноважень для забезпечення їх якісного виконання.

В результаті проведення децентралізації, на працівників органів виконавчої влади, у даній програмі на  Березівську району державну адміністрацію (Березівську районну військову адміністрацію) та її структурні підрозділи, покладено завдання щодо забезпечення ефективної реалізації делегованих повноважень на місцевому рівні у даній програмі на рівні Андрієво-Іванівської сільської ради, з урахуванням змін бюджетного, податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних відносин та підвищення самостійності місцевих бюджетів, Передано додаткові повноваження у сферах освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства тощо. До того ж за створення умов для розвитку економіки, господарської та соціально-культурної діяльності відповідної території повна відповідальність покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Особливе значення має виконання на високому рівні делегованих повноважень у період воєнного стану.

Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади спрямована на реалізацію державної регіональної політики, щодо вирішення проблем розвитку регіону, забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, а також для належної координації діяльності місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування як у мирний час так і у період воєнного стану.

Відповідно підвищується відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за ефективність витрачання бюджетних коштів, оскільки посилюється можливість контролю з боку громадськості за якістю прийнятих рішень, їх втіленням у життя.

 Ключовим напрямом у взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на місцях є функціонування системи делегованих повноважень, закріплених чинним законодавством України.

Відповідно до пункту 7 статті 119 Конституції України обов’язком місцевих державних адміністрацій є забезпечення виконання делегованих повноважень відповідними радами  щодо комплексу заходів, спрямованих на забезпечення належного соціально-економічного та культурного розвитку та відновлення регіону.

Водночас фінансове забезпечення місцевих держадміністрацій за рахунок коштів державного бюджету, як і в попередні роки, залишається на вкрай низькому рівні. Існує постійна потреба у  папері, картриджах, оплаті послуг звязку та інтернету , послуг пожежної та охоронної сигналізації, оновленні компютерної техніки.

При цьому органи державної влади можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів для виконання делегованих законами України повноважень органів місцевого самоврядування.

З огляду на зазначене, з метою якісного виконання Березівською районною державною адміністрацією делегованих місцевими радами повноважень, є необхідність у вирішенні питань, які потребують врегулювання: фінансове забезпечення  (матеріально-технічне забезпечення); оплата послуг, тощо для проведення з представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування семінарів, конференцій, нарад, навчань, практикумів, засідань «круглих столів» з питань виконання делегованих повноважень; ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, отриманих внаслідок бюджетної децентралізації.

За таких обставин є необхідним виконання комплексу заходів щодо взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Реалізація Програми дозволить підвищити ефективність здійснення функцій виконавчої влади та повноважень делегованих місцевими радами, досягти стабільного соціально-економічного  стану.

 

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є

- підвищення ефективності та якості спільної роботи,  вирішення основних проблем взаємодії органів місцевого самоврядування у особі Андрієво-Іванівської сільської  ради  з Березівською районною державною адміністрацією (Березівською районною військовою адміністрацією)  у сфері делегованих повноважень, фінансового, матеріального забезпечення; створення стабільної суспільно - політичної ситуації, особливо у період воєнного стану, сприятливих умов для сталого функціонування громадянського суспільства, збереження суспільної та політичної стабільності, послідовності і громадського порозуміння на території Березівського району шляхом вдосконалення співпраці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- налагодження прозорого зворотного зв’язку у співпраці Андрієво-Іванівської сільської ради з Березівською районною державною адміністрацією (Березівською районною військовою адміністрацією)  з реалізації державної регіональної політики із застосуванням сучасної матеріально-технічної бази, надання оперативних кваліфікованих консультацій у процесах управління соціально-економічним розвитком регіону.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Вдосконалення взаємодії органів місцевого самоврядування в особі Андрієво-Іванівської сільської  ради і Березівської районної державної адміністрації (Березівської районної військової адміністрації) сприятиме:

 • здійсненню ефективної управлінської діяльності, особливо у період воєнного стану;

 • підвищенню ступеня прозорості та ефективності управлінських рішень;

 • удосконаленню взаємодії місцевих органів влади з населенням;

 • збалансуванню повноважень і відповідальності в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

 • соціально- економічному розвитку відповідних територій;

 • забезпеченню ефективності прийняття та реалізації рішень у системі державного управління.

Започатковані заходи сприятимуть підвищенню ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих держадміністрацій.

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється з місцевого бюджету Андрієво-Іванівської сільської ради, відповідно до вимог статті 85 Бюджетного кодексу України. Обсяги фінансування уточнюються в межах наявного фінансового ресурсу бюджету Андрієво-Іванівської сільської ради. Ресурсне забезпечення програми наведено у додатку 2 до Програми. Строк дії Програми 2023 рік.

 

4. Напрями діяльності та заходи Програми

Основними напрямами Програми є: налагодження ефективної взаємодії між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, створення умов для забезпечення безперебійного та ефективного виконання місцевими державними адміністраціями делегованих місцевими радами владних повноважень, особливо у період воєнного стану,  надання оперативних, кваліфікованих консультацій з питань управління соціально-економічним станом регіону та забезпечення запровадження державотворення.

           Для результативного здійснення функцій виконавчої влади, реалізації делегованих повноважень необхідно забезпечити створення належних умов функціонування, фінансове забезпечення Березівської районної державної адміністрації (Березівської районної військової адміністрації) та її структурних підрозділів, як юридичних осіб публічного .

 

5. Очікувані результати та ефективність Програми

Очікувані результати Програми:

 • забезпечення стабільного соціально-економічного та культурного стану Березівського району;

 • створення умов для забезпечення ефективної та дієвої взаємодії Андрієво-Іваніської сільської ради, та Березівської районної державної адміністрації (Березівської районної військовій адміністрації) при виконанні делегованих повноважень;

 • підвищення ефективності здійснення функцій виконавчої влади на території Березівського району в межах владних повноважень, посилення контролю за виконанням прийнятих рішень;

 • фінансова підтримка Березівської районної державної адміністрації (Березівської районної військовій адміністрації)  з питань забезпечення здійснення делегованих Андрієво-Іванівської сільської ради повноважень, створення фінансової бази для підтримки діяльності органів виконавчої влади тощо.

 

6. Координація та контроль за ходом виконанням Програми

 

Організація виконання завдань Програми покладається на відповідального виконавця Програми – Фінансовий відділ Андрієво-Іванівської сільської ради, Березівську районну  державну адміністрацію (Березівську районну військову адміністрацію). Контроль за виконанням Програми безпосередньо здійснює постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Андрієво-Іванівської сільської ради ради з питань бюджету, фінансово-економічної діяльності.

Відповідальні виконавці програми 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надають звіт постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Андрієво-Іванівської сільської ради і про виконання заходів Програми, зазначаючи при цьому: обсяг використаних коштів; напрями спрямування та використання коштів; відповідність їх цільовому призначенню; досягнуті результати від використання коштів відповідного підрозділу згідно з функціональними повноваженнями.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше ніж у двомісячний строк, відповідальний виконавець Програми надає звіт про результати її виконання до Андрієво-Іванівської сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

програми підвищення ефективності виконання  делегованих повноважень органами виконавчої влади Березівського району щодо реалізації державної регіональної політики  по Андрієво-Іванівській сільській раді  на 2023 рік

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Андрієво-Іванівська сільська  рада

2.

Розробник програми

Фінансовий відділ Андрієво-Іванівської сільської ради

3.

Співрозробник
 (у разі наявності)

 

4.

Відповідальний виконавець програми

Виконком сільської ради

5.

Учасники програми

Андрієво-Іванівська сільська рада, Березівська районна державна адміністрація, (Березівська районна військова адміністрація) 

6.

Термін реалізації програми

2023 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Місцевий бюджет Андрієво-Іванівської сільської ради

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації програми, всього, грн.

2023 рік  - 45,9  тис. грн.

 

 

у тому числі:

 

9.

- коштів місцевого бюджету (як субвенція державному бюджету)

2023 рік  - 45,9 тис. грн.

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

Ресурсне забезпечення

підвищення ефективності виконання  делегованих повноважень органами виконавчої влади Березівського району щодо реалізації державної регіональної політики  по сільській раді

на 2023 рік

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання

програми

 

Етапи виконання програми

 

2023 рік

 

 

Усього 

витрат на виконання програми  

(грн.)

 

Усього

 

 

45,9  тис. грн

 

45,9  тис. грн

Місцевий бюджет
 (як субвенція державному бюджету), у т.ч.

45,9  тис. грн

45,9  тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

До Програми

 

 

 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми Підвищення ефективності виконання делегованих повноважень

органами виконавчої влади Березівського району щодо реалізації  державної регіональної політики

по Андрієво-Іванівській сільській раді на 2023 рік

 

№ з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) на 2023 рік (грн.)

Очікуваний результат

1. Забезпечення здійснення власних та делегованих місцевою радою повноважень та втілення шляхів реалізації реформ Березівською районною державною адміністрації та Андрієво-Іванівською сільською радою

1.

Створення належних умов функціонування, матеріально-технічне та фінансове забезпечення Березівської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, як юридичних осіб публічного права для забезпечення якісного виконання владних повноважень ( придбання предметів, матеріалів,обладнання та інвентарю, тощо, оплата послуг (крім комунальних)).

2023 рік

Андрієво-Іванівська сільська рада, Березівська районна державна адміністрація (Березівська районна військова адміністрація)

місцевий бюджет Андрієво-Іванівської сільської ради

45900,0

Підвищення ефективності здійснення функцій виконавчої влади та повноважень делегованих місцевими радами, особливо в умовах воєнного стану, досягнення стабільного соціально-економічного та культурного розвитку Березівського району. Створення умов для забезпечення ефективного виконання райдержадміністрацією владних повноважень, налагодження ефективної взаємодії між місцевими органами виконавчої влади та місцевим самоврядуванням, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади тощо, забезпечення запровадження державотворчих реформ.

 

Усього за напрямком

45900,0

 

 

Усього по програмі

45900,0

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь