Андрієво-Іванівська громада
Одеська область, Березівський район

№765 Про затвердження програми «Призовник» в Андрієво-Іванівській сільській раді на 2023 рік

Дата: 21.02.2023 10:15
Кількість переглядів: 238

 

 

УКРАЇНА

АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРЕЗІВСЬКОГО  РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

    Р І Ш Е Н Н Я

38 сесії Андрієво-Іванівської сільської ради VIII скликання

 

« 14 »  лютого  2023 р.                        с.Андрієво-Іванівка                 №765

 

 

Про затвердження програми «Призовник»

в Андрієво-Іванівській сільській раді на 2023 рік

 

Відповідно до пункту 16 частини I статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу”», з метою забезпечення та успішного проведення призову до Збройних Сил України та інших військових формувань України в 2023 році, Андрієво-Іванівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити програму «Призовник» в Андрієво-Іванівській сільській раді на 2023 рік (додається).

 

2. Фінансовому управлінню Анрієво-Іванівської сільської ради передбачити видатки на 2023 рік для реалізації заходів, передбачених Програмою, відповідно наявного фінансового ресурсу.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.

 

 

 

Сільський голова                                                            Олександр ГВОЗДІК

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

програми «Призовник» в Андрієво-Іванівській сільській раді Березівського району

Одеської області на 2023 рік

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Перший відділ Березівського  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

2.

Розробник програми

Перший відділ Березівського  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

3.

Відповідальний виконавець програми

Перший відділ Березівського  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

4.

Учасники програми

Перший відділ Березівського  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки; учнівська та студентська молодь району; А-Іванівська сільська рада Березівського району Одеської області; КНП «Миколаївська лікарня», КНП Березівська ЦМЛ

5.

Термін реалізації програми

2023 рік

5.1.

Етапи виконання програми

-1етап-з 01січня (приписка)

2 етап- з 01 грудня –  по 20 грудня ( погашення боргів за надані послуги  в поточному році)

Оплата послуг щодо кандидатів на службу за контрактом  у ЗС України.

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконання програми

Бюджет сільської ради

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

82,00тис. грн

 

у тому числі:

 

7.1.

коштів місцевого бюджету

82,00 тис. грн

7.2.

коштів інших джерел

-

         

 

 

Секретар ради                                                   Катерина ЧЕПИС

 

 

               Додаток

      до рішення А-Іванівської

               сільської ради

                 від « 14 » лютого 2023 р.

                                    № 765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

 

«Призовник» в А-Іванівській сільській раді на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. А-Іванівка 2023

Проект програми «Призовник» в А-Іванівській сільській раді Березівського району Одеської області

на  2023 рік

 

1.Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма

1.1 Допризовна підготовка: 

Відповідно до  Закону України  «Про військовий обов'язок та військову службу» від 1992 року, постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770 «Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей», постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року №352 « Про затвердження положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», Указу президента України від 16 грудня 2014 року № 934/2014 «Про концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», підготовка та проведення заходів допризовної підготовки в А-Іванівській сільській раді, згідно з чинним законодавством України, покладені на органи місцевого самоврядування.

Для проведення допризовної підготовки, в навчальних закладах           А-Іванівської сільської ради створюється навчально-матеріальна база. У разі відсутності в навчальному закладі елементів навчально-матеріальної бази (тир, пневматична зброя, смуга перешкод, тощо), за рішенням органів місцевого самоврядування, заняття проводяться на базі іншого навчального закладу або встановленого місця на території сільської ради, де така  навчально-матеріальна  база створена або буде створена(оздоровчі табори, ліцеї).

Фінансове забезпечення допризовної підготовки в сільській раді здійснюється за кошти місцевого  бюджету в межах призначень на освіту та спонсорською цільовою допомогою для створення військово-патріотичних, технічних  юнацьких клубів, яка реалізується через органи місцевого самоврядування.

Важливою часткою патріотичного виховання є залучення молоді до участі в упорядкуванні  меморіальних комплексів, пам’ятників загиблим захисникам  Вітчизни.

Військовослужбовці та працівники ЗС України  РТЦК та СП беруть участь в якості  консультантів  (як що виникне необхідність) та здійснюють періодичний (раз на рік) контроль за проведенням і результатами підготовки призовників у навчальних закладах селищної ради.

Головним завданням у підготовці громадян допризовного та призовного віку до військової служби є виховання  їх у дусі патріотичного обов’язку, поваги до військової служби, готовності до захисту Вітчизни.

2.2 Забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань:

Призовна робота  виконується  згідно вимог Закону України “Про військовий обовязок і військову службу”, а саме:

- проведення приписки громадян до призовної дільниці;

- формування  справи призовника;

- проходження медичної комісії;

- вивчення особистості призовників і проведення їх відбору для      

  комплектування ЗС України та інших військових формувань 

  (у  тому числі   особисте тестування);

- призов громадян на  військову службу;

- проходження  призовної  медичної комісії;

- доставка призовників до  обласного збірного пункту;

- пересилка в межах України особових справ призовників ;

- розшук призовників, які ухиляються від служби в армії ( у тому числі листування з рідними та правоохоронними  органами) ;

 

2.3 Забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням державного замовлення на комплектування військових частин Збройних Сил України:

 

- витрати, пов’язані з  популяризацією військової служби за контрактом  у Збройних  Силах України: друк агітаційно-інформаційних матеріалів, оплата площ  білбордів;

- оплата послуг лікарів- спеціалістів;

- оплата  медичних  аналізів, сертифікатів невропатолога та психіатра;

- оплата транспортних послуг для проїзду кандидатів на контрактну службу до Одеського ОЗП; 

- оплата транспортних послуг для проїзду кандидатів на контрактну службу до учбових центрів  або військових частин.

                                

3.  Мета Програми

       Метою Програми є  матеріально-технічне забезпечення спільної роботи першого відділу Березівського РТЦК та СП, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, закладів охорони здоров’я щодо підготовки та проведення в А-Іванівській сільській раді Березівського району заходів  допризовної підготовки  молоді, призиву громадян України на строкову військову службу, виконання  державного замовлення на комплектування військових частин Збройних Сил України.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Основними шляхами та засобами реалізації Програми в регіоні є:

сприяння підвищенню ефективності діяльності першого відділу Березівського  РТЦК та СП щодо підготовки та проведення основних заходів  допризовної підготовки  молоді, призиву громадян України на строкову військову службу, виконання  державного замовлення на комплектування військових частин Збройних Сил України.

виготовлення наглядної агітації стосовно військово-патріотичного виховання, пропаганди та військово-професійної орієнтації з питань проходження військової служби за контрактом у ЗС України;

проведення комплексу заходів у навчальних закладах всіх рівнів, стосовно військово-патріотичного виховання, пропаганди та військово-професійної орієнтації населення з питань проходження військової служби у ЗС України;

проведення індивідуальних бесід (вивчення особистих якостей) з призовниками на строкову службу;  

створення резерву паливно-мастильних матеріалів для проведення основних заходів з призову, медичний огляд, уточнення облікових даних, перевезення до обласного призовного пункту;

виготовлення необхідних бланків для складання особових справ призовників на  службу за контрактом у ЗС України;

удосконалення матеріально-технічного забезпечення першого відділу Березівського РТЦК та СП щодо підготовки та проведення основних запланованих заходів  у Березівському  районі;

 

Основними завданнями Програми є:

- визначення потреб (обсягів) у фінансуванні допризовної підготовки  молоді, призиву громадян України на військову службу, виконання  державного замовлення на комплектування військових частин Збройних Сил України.

- забезпечення функціонування системи військового обліку військовозобов’язаних;

-   здійснення контролю за створенням, зберіганням та використанням  необхідного резерву паливно-мастильних матеріалів та інших матеріально-технічних ресурсів ;

-        забезпечення виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань організації заходів  допризовної підготовки  молоді, призиву громадян України на військову службу, виконання  державного замовлення на комплектування військових частин  Збройних Сил України.

-       фінансування Програми здійснюється з місцевих бюджетів району. Обсяги та джерела фінансування Програми викладені в Додатку 1.

Орієнтовний обсяг бюджетного призначення – 82.00 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів місцевих бюджетів – 82.00 тис. грн.

Обсяги фінансування Програми затверджуються рішеннями на сесіях А-Іванівської сільської ради в межах наявного фінансового ресурсу.

5. Строки та етапи виконання програми

Термін реалізації Програми поділяється на 2 етапи:

-1етап-з 01січня (приписка)

- 2 етап- з 01 грудня – по 20 грудня ( погашення боргів за надані послуги  в поточному році)

Оплата послуг щодо кандидатів на службу за контрактом  у ЗС України проводиться за фактом  цілий рік.

6. Напрями діяльності та заходи Програми.

           Напрями Програми  визначають комплекс економічних, соціальних, правових, організаційно-управлінських, інформаційно-пропагандистських заходів, спрямованих на вирішення  конкретних  питань  з підготовки та проведення основних заходів  допризовної підготовки  молоді, призиву громадян України на  військову службу, виконання  державного замовлення на комплектування військових частин Збройних Сил України.

 

Основними напрямами реалізації Програми є:

       -організація на території Березівського району дієвої допризивної підготовки юнаків;

  • організація популяризації служби громадян  у лавах ЗС України;

  • запобігання порушень законів України та інших нормативно-правових актів з питань організації та ведення призову на  військову службу;

       - удосконалення форм і методів роботи з питань  залучення бажаючих служити за контрактом у ЗС України;

7. Очікувані результати та ефективність Програми.

Реалізація Програми сприятиме:

Підвищенню ефективності діяльності першого відділу  Березівського РТЦК та СП  щодо підготовки та проведення основних заходів  допризовної підготовки  молоді, призиву громадян України на строкову військову службу, виконання  державного замовлення на комплектування військових частин Збройних Сил України.

Здійсненню військово-патріотичного виховання, пропаганди та військово-професійної орієнтації мешканців Березівського району з питань проходження військової служби у ЗС України.

Забезпеченню профілактиці порушень законів України та інших нормативно-правових актів з питань організації призову на строкову військову службу.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координацію діяльності, пов`язаної з реалізацією заходів Програми, здійснює реєстратор Андрієво-Іванівської сільської ради Березівського району Одеської області та перший відділ Березівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Реєстратор Андрієво-Іванівської сільської ради Березівського району Одеської області щороку до 15 липня та до 15 січня інформує  голову Андрієво-Іванівської сільської ради та постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва про стан та результати виконання Програми.

Поточний контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності.

Після закінчення дії Програми відповідальний виконавець не пізніше, ніж у двомісячний термін складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає на розгляд Андрієво-Іванівської сільської ради Березівського району Одеської області.

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

   Додаток 1

                                                                               

Ресурсне забезпечення районної Програми «Призовник» на 2023 рік

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

 

2 (призов на службу в ЗСУ, заходи з приписки до призовної дільниці) 2023 рік

 

Усього

82,00 тис. грн

82,00 тис. грн

державний бюджет

-

-

місцевий бюджет, у тому числі:

82,00 тис. грн

82,00 тис. грн

- обласний бюджет

-

-

- селищний бюджет

82,00 тис. грн

82,00 тис. грн

кошти не бюджетних джерел

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Додаток

 

РОЗРАХУНОК

використання коштів з місцевих  бюджетів на виконання

щорічної  постійно діючої Програми  в Андріево-Іванівської сільської раді  Березівського району 

 

1.Забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на  військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань:

№ з/п

Назва  витрат

Статті витрат

Кількість

 

Ціна за одиницю(грн.)

Сума

(грн.)

примітка

 

1.

 

Приписка громадян до призовної дільниці

  1. формування справи призовника (друкована продукція, бланки,папір, ксерокопії ,канцтовари)

30чол.

 

 

 

60,00

1800,00

А-Іванівська сільська рада,

перший відділ Березівського РТЦК та СП

  1. проходження    медичної комісії:

-загальний аналіз :

кров

сеча

30 чол.

 

 

 

 

 

 

932,00

 

 

86

57

27960,00

Оплата за

фактичну

кількість

призовників

 

-аналіз на:

гепатит В

гепатит С

RW

ВІЧ

-група крові

-флюрограма

-кардиограма

Послуги лікарів-фахівців

Дерматолог

Невропатолог

ЛОР

Офтальмолог

Хірург

Терапевт

Стоматолог

 

 

36

36

43

250

41

38

24

 

31

57

32

31

34

41

95

 

 

 

  1. Особисте тестування призовника ( бланки, ручки, ксерокопії та інше)

 

30 чол.

15,00

 

450,00

Перший відділ Березівського РТЦК та СП

  1. Перевезення приписників до КНП Березівська ЦМЛ та в зворотному напрямку  (проходження медичної комісії)

 

30 чол.

60,00

2700,00

Оплата за

фактичну

кількість

призовників

 

 

Загальна  сума (грн)

 

 

32910,00

 

 

 

 

   2. Забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням державного замовлення на комплектування          військових частин Збройних Сил України:

 

№ з/п

Назва  витрат

Статті витрат

Кількість

 

Ціна за одиницю(грн.)

Сума

(грн.)

примітка

 

1.

Витрати, пов’язані з  популяризацією військової служби за контрактом  у Збройних  Силах України: друк агітаційно-інформаційних матеріалів, оплата площ  бігбордів;

 

1.1 Відвідування населених пунктів сільської ради, учбових закладів з метою популяризації військової служби за контрактом у ЗС  України

4 поїздки

(1 раз на квартал)

(Ціна на пальне 01.02.2022

50 грн/л)

4505,00

Перший відділ Березівського РТЦК та СП

1.2 Друк агітаційно-інформаційних 

матеріалів, оплата площ  бігбордів;

2 бігборди;

470шт.   агіт.

листів

 

1 бігборд-             500 грн.

1агіт. лист-        8 грн.

1000,00 

 

3760,00 

А-Іванівська сільська рада,

перший відділ Березівського РТЦК та СП

 

2.

 

Проходження    медичної комісії:

 

 

2.1Медичні послуги :             -загальний аналіз :

кров ( біохімічний)

сеча

25чол.   (план)

 

150

57

 

36

36

43

250

41

38

24

98

46                     

49

 

53

 

 

 

 

31

57

32

31

34

41

95

 

1243,00

31075,00

 

Оплата за фактичну кількість

кандидатів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-аналіз на:

гепатит В

гепатит С

RW

ВІЧ

група крові

флюрограма

кардиограма

сертифікат нарколога

сертифікат психіатра

зміст цукру в крові

( після 40 років)

внутр. глазний тиск

( після 40 років)

 

Послуги лікарів-фахівців :

Дерматолог

Невропатолог

ЛОР

Офтальмолог

Хірург

Терапевт

Стоматолог

 

3.

 

Оплата транспортних послуг

3.1 Перевезення кандидата на службу за контрактом до КНП Березівська ЦМЛ та в зворотному напрямку  (проходження медичної комісії)

25 чол.

(план)

90,00

2250,00

А-Іванівська сільська рада,

перший відділ Березівського РТЦК та СП

3.2 Перевезення кандидата на службу за контрактом з            с.А-Іванівка до м.Одеси (учбового центру або в частину)

 

25 чол.

(план)

260,00

 

6500,00

А-Іванівська сільська рада,

перший відділ Березівського РТЦК та СП

 

 

3.3 Для підвищення мотивації громадян на військову службу за контрактом до ЗСУ передбачити одноразові грошові виплати за укладання довгострокових контрактів

25 чол.

(план)

 

 

А-Іванівська сільська рада

При наявності коштів

 

Загальна  сума (грн)

 

 

49090,00

Оплата медичних  та транспортнихпослуг іде  за

фактичну

кількість

кандидатів на контракт

 

 

           3. Допризовна     підготовка:

 

1.

 

Створення навчально-матеріальної бази

1.1 Центр допризовної підготовки:

-стрілковий тир

-смуга перешкод

-фізичні вправи з елементами самооборони без зброї

Для вирішення питання створення  центру допризовної підготовки потрібне узгоджене рішення всіх органів місцевого самоврядування та залучення спонсорів і фахівців військової справи в якості інструкторів.

А-Іванівська сільська рада При наявності коштів

 

2.

 

Теоретична підготовка допризовників

2.1 Проведення занять з допризовної підготовки в навчальних закладах району

2.2 Популярізація здорового способу життя. Цікаві заняття для молоді:                                -методика орієнтації на місцевоті ( т.ч.місто)                                   - виживання в складних умовах;

-самодопомога або прийняття швидкого рішення у складних життєвих ситуаціях.

Для проведення занять можливе залучення фахівців з лікарні, РТЦК та СП, рятувальників,

працівників органів внутрішніх справ, учасників збройного конфлікту на Сході України, які можуть провести заняття та зацікавити молодь у військовій службі в ЗС України.

Не потребує фінансування

 

3.

 

Патріотичне виховання

3.1Поглиблені тематичні заняття з історії України.Більш яскраве освітлення значення незалежності України для кожного громадянина.

Можливі хибні наслідки втрати суверенітету держави для народу України на прикладах з минулого.

 

3.2 Залучення юнаків і дівчат в упорядкуванні  меморіальних комплексів, пам’ятників загиблим захисникам  Вітчизни.

 

 

У навчальних закладах під час занять з історії України.

Не потребує фінансування

 

 

Загальна сума

 

Після прийняття програми узгодити механізм оплати медичних послуг учасниками програми КНП Березівська ЦМЛ, КНП А-Іванівська амбулаторія ЗПСМ

 

На  кінець року уповноваженими представниками  суб’єктів  даної  Програми проводиться об’єктивна цінова корекція відповідно вартості медичних послуг та вартості на пальне у наступному році.

82000,00 грн.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь