A A A K K K
для людей із порушенням зору
Андрієво-Іванівська громада
Одеська область, Березівський район

Про місцевий бюджет Андрієво-Іванівської сільської територіальної громади на 2023 рік

Дата: 16.01.2023 10:05
Кількість переглядів: 183

 

УКРАЇНА

АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРЕЗІВСЬКОГО  РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

   Р І Ш Е Н Н Я

36 сесії Андрієво-Іванівської сільської ради VIIIскликання

 

« 23 »  грудня  2022 р.                        с.Андрієво-Іванівка              

 

     № 760

 

Про місцевий бюджет

Андрієво-Іванівської сільської територіальної громади

на 2023  рік

(  1553300000  )
 (код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Андрієво-Іванівська сільська рада 

ВИРІШИЛА:


 1. Визначити на 2023 рік:

Доходи місцевого бюджету в сумі 59 608 114,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету58 867 300,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 740 814,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 59 608 114,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 57 363 600,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 2 244 514,00 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 1 503 700,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 1 503 700,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 100 000,00 гривень;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 120 000,00 гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3, до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Керуючись статтями  97,102, 103-2,103-6,104,105 Бюджетного кодексу України, у разі отримання з інших бюджетів та надання з місцевого бюджету у міжсесійний період цільових субвенцій та дотацій розподіляти їх між головними розпорядниками коштів місцевого бюджету, виходячи з фактичної потреби у коштах цільових субвенцій та дотацій, за розпорядженням сільського голови та погодженням комісіїз питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, з наступним затвердженням змін на сесіях сільської ради.

 

  1. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 422 857,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103-2, 103-3, 103-6 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2023 рік»:

- податок та збір на доходи фізичних осіб по  платниках, що перебувають на обліку в державних податкових інспекціях;

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування);

- акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості;

- земельний податок з юридичних осіб та фізичних осіб;

- орендна плата з юридичних осіб та фізичних осіб;

- адміністративні штрафи та інші санкції;

- єдиний податок;

- плата за надання адміністративних послуг;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг;

- державне мито;

- інші надходження, передбачені законодавством України.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 частини 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею69-1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2023 рік»:

- 25% екологічного податку;

- власні надходження бюджетних установ і закладів, що утримуються за рахунок місцевого бюджету;

-інші надходження передбачені законодавством України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 частини 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового відділу отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. У порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України здійснювати обслуговування коштів місцевого бюджету (у частині бюджету розвитку) та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору.

11. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2)  здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим, відповідною обласною радою чи міською територіальною громадою, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

12. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання сільського бюджету:

у разі необхідності здійснювати перерозподіл бюджетних призначень між  головними розпорядниками коштів місцевого бюджету та бюджетним програмами за рішенням виконавчого комітету Андрієво-Іванівської сільської ради згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (зі змінами);

за обґрунтованим поданням розпорядників коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисах, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також у розрізі класифікації кредитування бюджету щодо надання кредитів з бюджету, в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) здійснювати внесення змін до розпису місцевого бюджету на 2023 рік за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників бюджетних коштів за кодами програмної класифікації видатків бюджетів.

Забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях сільської ради.

13. Установити, що перерозподіл видатків, який веде до збільшення або зменшення затверджених бюджетних призначень головних розпорядників коштів місцевого бюджету у межах загального та спеціального фондів, окрім власних надходжень бюджетних установ, здійснюється за погодженням з постійною комісією з питань  фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва сільської ради, за розпорядженням сільського голови з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

14. Установити, що у період між сесіями сільської ради збільшення  (зменшення) обсягів дохідної та видаткової частин місцевого бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів, розподіл та перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між головними розпорядниками коштів місцевого бюджету здійснюється за розпорядженням сільського голови з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

15. Встановити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у 2022 році з бюджету Анрієво-Іванівської територіальної громади (за рахунок коштів місцевого бюджету Анрієво-Іванівської територіальної громади) іншим бюджетам, а також субвенцій, виділених з місцевих бюджетів, обласного бюджету, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення».

16.  Установити, що дане рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.

17.  Додатки 1-3, 5 -7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити опублікування даного рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

19. Відповідно до статтей 26, 42, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 101 Бюджетного кодексу України делегувати повноваження виконавчому комітету сільської ради в процесі виконання місцевого бюджету укладати договори щодо умов надання субвенцій з міського бюджету та отримання їх з інших бюджетів.

20. Установити, що бюджетні установи, які фінансуються з місцевого бюджету та розташовані в одній будівлі, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснює балансоутримувач з подальшим відшкодуванням орендарями.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Сільський голова

 

Олександр ГВОЗДІК

 

 

 

      Додаток №1
      ЗАТВЕРДЖЕНО
      рішеннями сесії А-Іванівської с/р
      від 23 грудня 2022 р. № 760
ДОХОДИ
відповідно до рішення сесії "Про місцевий бюджет Андрієво-Іванівської сільської територіальної територіальної громади на 2023 рік"
1553300000          
(код бюджету)          
            (грн.)
Код Найменування згідно
з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
усього у тому числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   28 374 100,00 28 358 000,00 16 100,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   10 854 100,00 10 854 100,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 10 854 100,00 10 854 100,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 8 300 000,00 8 300 000,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2 254 100,00 2 254 100,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 500,00 500,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 500,00 500,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1 106 000,00 1 106 000,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 149 000,00 149 000,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 149 000,00 149 000,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  732 000,00 732 000,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 732 000,00 732 000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 225 000,00 225 000,00 0,00 0,00
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00
14040200 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 16 392 400,00 16 392 400,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 11 978 400,00 11 978 400,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 14 100,00 14 100,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 5 535 500,00 5 535 500,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 2 870 000,00 2 870 000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   4 414 000,00 4 414 000,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  16 000,00 16 000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  1 798 000,00 1 798 000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  16 100,00 0,00 16 100,00 0,00
19010000 Екологічний податок  16 100,00 0,00 16 100,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 16 100,00 0,00 16 100,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   728 114,00 3 400,00 724 714,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   100,00 100,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   100,00 100,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  100,00 100,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  3 300,00 3 300,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   3 300,00 3 300,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   300,00 300,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   724 714,00 0,00 724 714,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  519 500,00 0,00 519 500,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  369 500,00 0,00 369 500,00 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   205 214,00 0,00 205 214,00 0,00
25020200 Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 205 214,00 0,00 205 214,00 0,00
  Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
29 102 214,00 28 361 400,00 740 814,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   30 505 900,00 30 505 900,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   30 505 900,00 30 505 900,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 11 479 700,00 11 479 700,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 11 479 700,00 11 479 700,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 18 846 200,00 18 846 200,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 18 846 200,00 18 846 200,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00
Х Разом доходів 59 608 114,00 58 867 300,00 740 814,00 0,00
  Секретар сільської ради   Катерина ЧЕПИС

 

      Додаток №2
      ЗАТВЕРДЖЕНО
      рішеннями сесії А-Іванівської с/р
      від 23 грудня 2022 р. №_____
ФІНАНСУВАННЯ
рішення сесії "Про місцевий бюджет Андрієво-Іванівської сільської територіальної
1553300000          
(код бюджету)          
            (грн.)
Код Найменування згідно
з Класифікацією фінансування бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
усього у тому числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -1 503 700,00 1 503 700,00 1 503 700,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -1 503 700,00 1 503 700,00 1 503 700,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -1 503 700,00 1 503 700,00 1 503 700,00
X Загальне фінансування 0,00 -1 503 700,00 1 503 700,00 1 503 700,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -1 503 700,00 1 503 700,00 1 503 700,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -1 503 700,00 1 503 700,00 1 503 700,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -1 503 700,00 1 503 700,00 1 503 700,00
X Загальне фінансування 0,00 -1 503 700,00 1 503 700,00 1 503 700,00
  Секретар сільської ради   Катерина ЧЕПИС
             
             
           

 

 

 

                      Додаток №3      
                      ЗАТВЕРДЖЕНО      
                      рішеннями сесії А-Іванівської с/р      
                      від 23 грудня 2022 р. №_____      
РОЗПОДІЛ      
видатків відповідно рішення сесії "Про місцевий бюджет Андрієво-Іванівської сільської територіальної громади на 2023 рік"      
1553300000                                
(код бюджету)                                
                                (грн.)      
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом      
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
     
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      
0100000     Андрієво-Іванівська сільська рада Березівського району Одеської області 10 528 930,00 9 651 842,00 3 940 906,00 1 363 000,00 877 088,00 66 100,00 50 000,00 16 100,00 0,00 0,00 50 000,00 10 595 030,00      
0110000     Андрієво-Іванівська сільська рада Березівського району Одеської області 10 528 930,00 9 651 842,00 3 940 906,00 1 363 000,00 877 088,00 66 100,00 50 000,00 16 100,00 0,00 0,00 50 000,00 10 595 030,00      
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 6 206 126,00 6 206 126,00 3 854 720,00 800 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 206 126,00      
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 6 206 126,00 6 206 126,00 3 854 720,00 800 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 206 126,00      
  2000   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 1 616 324,00 1 616 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 616 324,00      
0112113 2113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 603 500,00 603 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603 500,00      
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 1 012 824,00 1 012 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 012 824,00      
  6000   ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 1 623 480,00 746 392,00 86 186,00 562 500,00 877 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 623 480,00      
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1 623 480,00 746 392,00 86 186,00 562 500,00 877 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 623 480,00      
  7000   ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 981 000,00 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981 000,00      
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00      
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 881 000,00 881 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881 000,00      
  8000   ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 102 000,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 66 100,00 50 000,00 16 100,00 0,00 0,00 50 000,00 168 100,00      
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 102 000,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 152 000,00      
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 100,00 0,00 16 100,00 0,00 0,00 0,00 16 100,00      
0600000     Відділ освіти,культури,молоді,спорту та туризму Андрієво-Іванівської сільської ради Березівського району Одеської області 40 293 015,00 40 293 015,00 25 989 162,00 5 390 138,00 0,00 1 973 200,00 1 453 700,00 519 500,00 0,00 0,00 1 453 700,00 42 266 215,00      
0610000     Відділ освіти,культури,молоді,спорту та туризму Андрієво-Іванівської сільської ради Березівського району Одеської області 40 293 015,00 40 293 015,00 25 989 162,00 5 390 138,00 0,00 1 973 200,00 1 453 700,00 519 500,00 0,00 0,00 1 453 700,00 42 266 215,00      
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 491 160,00 491 160,00 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491 160,00      
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 491 160,00 491 160,00 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491 160,00      
  1000   ОСВІТА 37 159 411,00 37 159 411,00 24 054 547,00 5 038 163,00 0,00 1 973 200,00 1 453 700,00 519 500,00 0,00 0,00 1 453 700,00 39 132 611,00      
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 16 854 794,00 16 854 794,00 7 577 410,00 4 918 423,00 0,00 1 973 200,00 1 453 700,00 519 500,00 0,00 0,00 1 453 700,00 18 827 994,00      
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 18 846 200,00 18 846 200,00 15 447 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 846 200,00      
0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 798 864,00 798 864,00 558 898,00 108 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798 864,00      
0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 646 883,00 646 883,00 470 535,00 11 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646 883,00      
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 12 670,00 12 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 670,00      
  3000   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00      
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00      
  4000   КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 2 402 444,00 2 402 444,00 1 556 615,00 351 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 402 444,00      
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 825 778,00 825 778,00 636 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825 778,00      
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 576 666,00 1 576 666,00 920 550,00 351 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576 666,00      
0800000     Управління соціального захисту населення Андрієво-Іванівської сільської ради Березівського району Одеської області 4 771 809,00 4 771 809,00 2 515 106,00 539 900,00 0,00 205 214,00 0,00 205 214,00 0,00 0,00 0,00 4 977 023,00      
0810000     Управління соціального захисту населення Андрієво-Іванівської сільської ради Березівського району Одеської області 4 771 809,00 4 771 809,00 2 515 106,00 539 900,00 0,00 205 214,00 0,00 205 214,00 0,00 0,00 0,00 4 977 023,00      
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 433 815,00 433 815,00 335 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 815,00      
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 433 815,00 433 815,00 335 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 815,00      
  3000   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 4 337 994,00 4 337 994,00 2 179 414,00 539 900,00 0,00 205 214,00 0,00 205 214,00 0,00 0,00 0,00 4 543 208,00      
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00      
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3 319 961,00 3 319 961,00 2 179 414,00 539 900,00 0,00 205 214,00 0,00 205 214,00 0,00 0,00 0,00 3 525 175,00      
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00      
0813230 3230 1070 Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану 238 033,00 238 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 033,00      
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00      
0900000     Служба у справах дітей Андрієво-Іванівської сільської ради Березівського району Одеської області 466 686,00 466 686,00 338 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466 686,00      
0910000     Служба у справах дітей Андрієво-Іванівської сільської ради Березівського району Одеської області 466 686,00 466 686,00 338 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466 686,00      
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 466 686,00 466 686,00 338 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466 686,00      
0910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 466 686,00 466 686,00 338 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466 686,00      
3700000     Відділ фінансів Андрієво-Іванівської сільської ради Березівського району Одеської області 1 303 160,00 1 183 160,00 849 170,00 12 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 303 160,00      
3710000     Відділ фінансів Андрієво-Іванівської сільської ради Березівського району Одеської області 1 303 160,00 1 183 160,00 849 170,00 12 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 303 160,00      
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 123 160,00 1 123 160,00 849 170,00 12 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 123 160,00      
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1 123 160,00 1 123 160,00 849 170,00 12 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 123 160,00      
  8000   ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00      
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00      
  9000   МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00      
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00      
X X X УСЬОГО 57 363 600,00 56 366 512,00 33 632 558,00 7 305 208,00 877 088,00 2 244 514,00 1 503 700,00 740 814,00 0,00 0,00 1 503 700,00 59 608 114,00      
    Секретар сільської ради   Катерина ЧЕПИС          
                                       

 

 

            Додаток №5      
            ЗАТВЕРДЖЕНО      
            рішенням сесії Андрієво-Іванівської сільської ради      
            від 23.12.2021 р. № 760      
  Міжбюджетні трансферти на 2023 рік      
  15533000000      
          (код бюджету)          
    1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів      
                (грн.)      
    Код Класифікації доходу бюджету /
Код бюджету
Найменування трансферту /
Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту
Усього      
    1 2 3      
    І. Трансферти до загального фонду бюджету      
    41020100 Базова дотація 11 479 700,00      
    99000000000 Державний бюджет України 11 479 700,00      
    41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 18 846 200,00      
    99000000000 Державний бюджет України 18 846 200,00      
    41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 0,00      
    99000000000 Державний бюджет України 0,00      
    41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,00      
    99000000000 Державний бюджет України 0,00      
    41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 180 000,00      
    1554800000 Бюджет Дачненської сільської територіальної громади       180 000,00      
    ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету      
    Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 30 505 900,00      
    Х загальний фонд 30 505 900,00      
    Х спеціальний фонд 0,00      
    2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам      
                (грн.)      
    Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /
Код бюджету
Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту /
Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту
Усього      
    1 2 3 4      
          І. Трансферти із загального фонду бюджету
    3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 60 000,00      
    1551400000   Бюджет Березівської міської територіальної громади   60 000,00      
    ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету      
         
      Секретар сільської ради   Катерина ЧЕПИС      
                       
                       
                       

 

 

            додаток 6    
            ЗАТВЕРДЖЕНО    
            рішенням сесії А-Іванівської сільської ради    
            від 23 грудня 2022р. № 760    
                   
  Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2022 році    
  1553300000                
  (код бюджету)                
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) Загальна вартість будівництва, гривень Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0110000     Виконавчий комітет Андрієво-Іванівської сільської ради Виконавчий комітет Андрієво-Іванівської сільської ради          
0118110 8110   Придбання генератора Придбання генератора 2023 50 000,00   50 000,00  
0611021 1021   Капітальні ремонти покрівлі шкіл (кровельні роботи). освітні навчальні заклади відділу освіти КМСТ А-Іванівської с/р (с. Андрієво-Іванівка та с. Ісаєве) 2023 1 453 700,00   1 453 700,00  
                   
Всього   1 503 700,00   1 503 700,00  
                   
      Секретар сільської ради Катерина ЧЕПИС    
                   
 
                 

 

 

                     
                додаток 7    
                ЗАТВЕРДЖЕНО    
                рішенням сесії Андрієво-Іванівської сільської ради    
                від 23.12.2022 р. № 760    
                     
                     
    Розподіл витрат місцевого бюджету Андрієво-Іванівської сільської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2023 році      
  1553300000                  
  (код бюджету)                  
  Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
  усього у тому числі бюджет розвитку
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        Виконавчий комітет Андрієво-Іваніської сільської ради            
  118110 8110 0320   "Програма із запобіганню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків на території Андрієво-Іванівської сільської ради"   152 000,0 152 000,0    
  813033, 0813160, 0813242 3033, 3160, 3242 1070, 1010, 1090   "Програма соціального захисту населення Андрієво-Іванівської сільської ради на 2023 рік"   780 000,0 780 000,0    
  813230 3230 1070   "Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб з місцевого бюджету Андрієво-Іванівської сільської ради на 2023 рік"   238 033,0 238 033,0    
  613140 3140 1040   Програма "Оздоровлення та відпочинку дітей на 2023-2025 роки"   240 000,0 240 000,0    
  112152 2152 0763   Програма розвитку та підтримки КНП "Андрієво-Іванівська амбулаторія ЗПСМ Андрієво-Іванівської сільської ради на 2023 рік "   1 012 824,000 1 012 824,000    
    Всього   2 422 857,0 2 422 857,0    
                     
                     
                     
                     
  Секретар сільської ради Катерина ЧЕПИС      
                     
                     

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь