Андрієво-Іванівська громада
Одеська область, Березівський район

ІНСТРУКЦІЯ з підготовки бюджетних запитів до проєкту сільського бюджету Андрієво-Іванівської сільської ради на 2022 рік та пропозицій до прогнозу сільського бюджету на 2023-2024 роки

Дата: 11.08.2021 15:10
Кількість переглядів: 2224

 

                                                                                     ­­­ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом начальника відділу фінансів Андрієво-Іванівської сільської ради

від  19 липня  2021 року

№ 17-о

 

 

 

  •  

з підготовки бюджетних запитів

до проєкту сільського бюджету Андрієво-Іванівської

сільської ради на 2022 рік та пропозицій до прогнозу сільського бюджету

на 2023-2024 роки

 

I. Загальні положення

 

1.1. Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2022 рік та пропозицій до прогнозу сільського бюджету на 2023-2024 роки (далі – Інструкція) розроблена відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) та наказу Міністерства фінансів України від 23.06.2021 № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки до прогнозу місцевого бюджету», і визначає основні положення про розрахунок орієнтовних граничних показників та складання пропозицій до прогнозу бюджету Андрієво-Іванівської сільської ради  на 2022 рік та пропозицій до прогнозу сільського бюджету на 2023-2024 роки.

1.2. Для складання бюджетних запитів до проекту бюджету на 2022 рік  відділ фінансів Андрієво-Іванівського сільської ради (далі – відділ фінансів) доводить головним розпорядникам коштів сільського бюджету (далі - головні розпорядники) граничні  обсяги видатків на 2022 рік, а для складання прогнозу сільського бюджету на  2023-2024 роки - орієнтовні граничні показники (індикативні) видатків сільського бюджету.

1.3. Головні розпорядники організують розроблення бюджетних запитів та пропозицій до прогнозу сільського бюджету на 2023-2024 роки для подання відділу фінансів у порядку, встановленому цією Інструкцією до 15 серпня 2021 року.

Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих  бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту місцевого бюджету, згідно з вимогами бюджетного законодавства.

1.4. Для визначення граничних обсягів видатків загального фонду на 2022 рік та прогнозу видатків на 2023-2024 роки головні розпорядники надають відділу фінансів у встановлені ним строки розрахунки потреби обсягу видатків за формами, затвердженими цією інструкцією у додатках  1 – 48,63,64.  до цієї Інструкції в електронному вигляді на адресу:  Kidgotko@ukr.net та за формою RP_xxxxxxx (за кожною бюджетною програмою окремо) у паперовому вигляді з супровідним листом.

1.5. На підставі аналізу потреби головних розпорядників та прогнозного обсягу доходів сільського бюджету на 2022 рік, затверджених і очікуваних показників виконання сільського бюджету у 2021 році, відділ фінансів визначає граничні обсяги видатків загального фонду бюджету на 2022 рік та доводить до головних розпорядників граничні обсяги видатків бюджету на 2022 рік та індикативні прогнозні показники обсягів видатків бюджету на 2023-2024 роки.

1.6. В межах  граничного обсягу видатків та індикативних прогнозних показників головні розпорядники складають проекти зведених кошторисів і бюджетні запити на 2022 рік за бюджетними програмами за формами «Бюджетний запит на 20___-20___ роки загальний (Форма 20___-1)» та «Бюджетний запит на 20___-20___ роки індивідуальний (Форма 20___-2)», затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами та подають їх і прогнози видатків на 2023-2024 роки відділу фінансів для аналізу і  включення в установленому порядку до сільського бюджету. Разом з бюджетними запитами головні розпорядники подають в електронному вигляді уточнені розрахунки потреби за формами, затвердженими цією інструкцією у додатках  1 – 48,63,64.

1.7 Розрахунки потреби складаються головними розпорядниками за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів і повною економічною класифікацією у розрізі бюджетних установ і закладів, включених до їх мережі.

 Головні розпорядники забезпечують уточнення бюджетних запитів та розрахунків до них з урахуванням прийнятих рішень щодо доопрацювання проекту сільського бюджету та подають їх до  відділу фінансів протягом 3-х робочих днів.

1.8. Проект видатків за кожним кодом економічної класифікації повинен  підтверджуватись детальними розрахунками та економічними обґрунтуваннями, відповідати вимогам щодо жорсткого режиму економії бюджетних коштів, впорядкування фінансових зобов'язань та їх узгодження з реальними можливостями сільського бюджету.

1.9. Всі показники відображаються у гривнях без копійок.

1.10. Розподіл граничного обсягу видатків на 2022 рік та прогнозу видатків на 2023-2024 роки між бюджетними установами (одержувачами бюджетних коштів) і заходами за економічною структурою видатків повинен забезпечувати належне виконання основних завдань, досягнення головним розпорядником мети і результатів, встановлених його планами діяльності.

1.11. В першочерговому порядку головні розпорядники передбачають у бюджетних запитах видатки на заробітну плату і нарахування на заробітну плату у розмірах встановлених законодавством, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, стовідсоткове забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії і трансферти населенню, пов’язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням.  Такий розподіл також повинен передбачати зменшення рівня заборгованості минулих періодів та недопущення утворення нової заборгованості  за зобов’язаннями 2021 року.

1.12. Бюджетні запити за міжбюджетними трансфертами з сільського бюджету не складаються.

1.13. Відділ фінансів на будь-якому етапі складання і розгляду проекту сільського бюджету здійснює аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником коштів, на відповідність доведеним граничним обсягам видатків сільського  бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам цієї інструкції а також меті, пріоритетності і результативності та ефективності використання бюджетних коштів.

1.14. Якщо бюджетний запит головного розпорядника не забезпечує мінімально необхідний рівень функціонування такого розпорядника чи складений з порушенням встановлених вимог чи обмежень, відділ фінансів повертає такий бюджетний запит головному розпоряднику для його доопрацювання та повторного подання доопрацьованого бюджетного запиту  відділу фінансів у встановлені ним терміни.

1.15. У разі якщо головний розпорядник у межах доведених відділом фінансів граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.

1.16. Якщо бюджетний запит передбачає надання державної допомоги суб'єктам господарювання за рахунок сільськогоо бюджету у будь-якій формі, головні розпорядники бюджетних коштів додають до бюджетного запиту копію рішення Уповноваженого органу з питань державної допомоги, прийнятого за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу або справи про державну допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання»", або письмово повідомляють про їх звільнення від обов'язку повідомлення про нову державну допомогу з посиланням на положення зазначеного Закону та нормативно-правові акти, якими встановлені відповідні умови для звільнення.

1.17. Всі підтверджуючі документи щодо визначення наведених у бюджетних запитах обсягів видатків, які додаються до бюджетного запиту, зберігаються у головного розпорядника коштів.

1.18. З метою збалансування сільського бюджету головні розпорядники коштів вживають заходів щодо оптимізації мережі бюджетних установ, визначення кількості бюджетних програм, які доцільно реалізувати у межах наявного фінансового ресурсу.

1.19. Разом з бюджетним запитом головні розпорядники коштів подають детальну пояснювальну записку, в якій наводиться обґрунтування запропонованих ним видатків.

1.20. Кожна форма бюджетного запиту та розрахунку потреби підписується керівником, начальником планово-фінансової служби (головним бухгалтером) та скріплюється печаткою головного розпорядника бюджетних коштів.

1.21. Розрахунок прогнозних показників по заробітній платі на 2022 рік здійснюється з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати та розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, які враховані в проекті Державного бюджету України на 2022 рік.

1.22. Протягом року,  у разі виникнення потреби у додаткових поточних та капітальних видатках на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, головні розпорядники подають додатковий бюджетний запит за формою 20__-3, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами, з обґрунтуванням відповідно до вимог цієї Інструкції.

Пропозиції щодо додаткових видатків розглядаються в межах балансу міського бюджету.

Пропозиції щодо додаткових видатків не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв’язку з перерозподілом зменшено обсяг видатків та збільшено за іншими.

1.23. Розрахунок потреби обсягу видатків на 2022 рік та індикативних прогнозних показників обсягу видатків  загального фонду сільського бюджету на 2023-2024 роки здійснюється з урахуванням таких соціальних стандартів:

Розміру мінімальної заробітної плати:

з 1 січня 2022 року – 6500 гривні;

з 1 жовтня 2022 року – 6700 гривні;

з 1 січня 2023 року –7176 гривень;

З 1січня 2024 року - 7665   гривні.

Посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 (із змінами):

з 1 січня 2022 року – 2 893 гривні;

з 1 жовтня 2022 року – 2 982 гривні;

з 1 січня 2023 року –3193 гривні;

З 1 січня 2024 року - 3411 гривень.

 

Прожиткового мінімуму:

 

Розмір прожиткового мінімуму, грн.

 

2022 рік

2023 рік

2024 рік

з січня

з липня

з грудня

з січня

з липня

з грудня

з січня

з липня

з грудня

Прожитковий мінімум, грн:

на 1 особу

 

2393

 

2508

 

2589

 

2589

 

2713

 

2778

 

2778

 

2911

 

2972

для дітей віком до 6 років

2100

2201

2272

2272

2381

2438

2438

2555

2609

для дітей віком від 6 до 18 років

2618

2744

2833

2833 

2969

3040

3040

3186

3253

для працездатних осіб

2481

2600

2684

2684

2813

2880

2880

3018

3082

для осіб, які втратили працездатність

 

1934

 

2027

 

2093

 

2093

 

2193

 

2246

 

2246

 

2354

 

2403

 

1.24. Розрахунок прогнозу видатків загального фонду на 2022 – 2024 роки на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв здійснюється згідно фактичних видатків по натуральним  показникам та діючих тарифів 2021 року.

1.25. При здійсненні розрахунку обсягу видатків на 2022 рік та індикативних прогнозних показників обсягу видатків  загального фонду сільського  бюджету на 2023-2024 роки слід враховувати індекс споживчих цін:

 

На 2022-2024 роки основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку визначено на рівні:

Назва

2020

2021

2022

2023

2024

Звіт

Очікуване

Прогноз

Валовий внутрішній продукт: номінальний, млрд грн

4 194,1

4 808,5

5 368,7

5 993,9

6 651,0

у % до попереднього року

96,0

104,1

103,8

104,7

105,0

Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, %

105,0

108,9

106,2

105,3

105,0

Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, %

114,5

117,0

107,8

106,2

105,7

Рівень безробіття населення, %

9,5

 

9,2

 

8,5

 

8,0

 

7,8

 

Обмінний курс гривні до долара

США, гривень за долар США в середньому за період

27,0

28,0

28,6

28,8

29,2

 

 

II. Порядок заповнення бюджетних запитів

 

2.1. При плануванні видатків по закладах освіти за кодом «Оплата праці» (КЕКВ 2110) та «Нарахування на оплату праці» (КЕКВ 2120) розрахунок необхідно здійснити на основі абзаців п’ятого - сьомого частини першої статті 57 та частини 4 статті 61 Закону України «Про освіту»; постанов Кабінету Міністрів України: від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами); від 11 січня 2018 року № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників», від 23 січня 2019 року № 36 «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників»,  від 23 березня 2011 року № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» (із змінами та доповненнями) для встановлення надбавки в граничному розмірі 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), але не менше 5 відсотків, педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування; наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410; Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 року за № 56.
        При плануванні видатків на заробітну плату (КЕКВ 2110) по закладах культури розрахунок необхідно здійснити на основі постанов Кабінету Міністрів України від 14 липня 2006 року № 980 «Про порядок виплати доплати за  вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов’язків, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань професійним творчим працівникам театрів державної та комунальної форми власності»; від 22 січня 2005 року № 82 «Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу» (із змінами); від 22 січня 2005 року № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» (із змінами); від 30 вересня 2009 року № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек»; наказів Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1285/11565; від 14 лютого 2011 року № 2 «Про оплату праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2011 року за № 248/18986.

При плануванні видатків на заробітну плату (КЕКВ 2110) по установам соціального захисту та соціального забезпечення розрахунок необхідно здійснити на основі постанов Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 875 «Про встановлення надбавки окремим працівникам установ соціального захисту населення», наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня  2005 року за № 1209/11489; наказу Міністерства соціальної політики України від 18  травня 2015 № 526  «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2015 року за № 597/27042 (із змінами).

При плануванні видатків на заробітну плату по установах фізичної культури і спорту, розрахунок необхідно здійснити на основі постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами); від 17 травня 2002 року № 660 «Про встановлення окремим категоріям працівників спортивних шкіл та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю надбавок за вислугу років та грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків»; наказу Міністерства України у справах молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516 (із змінами);

Видатки на оплату праці працівникам органів місцевого самоврядування повинні бути розраховані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами та доповненнями); наказу Міністерства праці України від 23 березня 2021 року № 109 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами).

 

2.2. При плануванні витрат на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (код 31 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар») враховується їх фактична наявність в установах по роках придбання та пропозиції щодо оновлення їх складу з обґрунтуванням ціни.

 

2.3. Планування витрат на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (код 34 «Придбання м’якого інвентарю та обмундирування») по установах освіти здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2003 року № 763 «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2004 року за № 27/8626, з урахуванням придбаного м’якого інвентарю у 2019 році.

По установах соціального захисту витрати на придбання м’якого інвентарю повинні бути розраховані виходячи з норм  забезпеченості м’яким інвентарем установ на одного підопічного, з урахуванням наявної кількості інвентарю та терміну його придатності. По центру соціально-психологічної реабілітації витрати на придбання м’якого інвентарю повинні здійснюватися на підставі наказу Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді від 15 вересня 2004 року № 408 «Про затвердження Типових нормативів оснащення центру соціально-психологічної допомоги та харчування осіб, які перебувають у ньому»,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2004 року за № 1222/9821, з розрахунку фактичної кількості підопічних на момент подачі бюджетного запиту.

 

2.4. При плануванні витрат на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (код 35 «Оплата транспортних послуг») розрахунок повинен містити дані про склад автотранспортної техніки, фактичні витрати по його утриманню за 2020 рік, затверджений план з урахуванням змін на 2021 рік та розрахунок на 2022 рік: марки автомобілів, плановий пробіг на рік, кількість літрів, видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів, технічне обслуговування і т.п.

 

  • 2.5. Планування витрат за кодом «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» (КЕКВ 2220) по галузі «Освіта» здійснюється згідно Наказу МОЗ від 30.08.2005року №432/496 «Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги», а також виходячи з фактичних видатків за попередній рік, планових показників на поточний рік та з урахуванням  фінансових можливостей сільського бюджету.

 

2.6. Планування витрат за кодом «Продукти харчування» (КЕКВ 2230) по установах освіти здійснюється згідно рішення виконавчого комітету Андрієво-Іванівської сільської ради «Про організацію харчування школярів» на 2022 рік,  рішення сільської ради «Про встановлення плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти» на наступний рік.

По установах соціального захисту населення розрахунок видатків на харчування розробляється згідно норм витрат, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 324 «Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики». По центру соціально-психологічної реабілітації розрахунок видатків на продукти харчування повинен бути зроблений виходячи з натуральних добових норм харчування, затверджених наказом Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді від 15 вересня 2004 року № 408 «Про затвердження Типових нормативів оснащення центру соціально-психологічної реабілітації дітей та харчування осіб, які перебувають у ньому», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2004 року за № 1222/9821, з розрахунку фактичної кількості підопічних на момент подачі бюджетного запиту.

Планування витрат за кодом «Продукти харчування» (КЕКВ 2230)   здійснюється виходячи з фактичних видатків за попередній період, планових показників на поточний рік та фінансових можливостей сільського бюджету на 2022 рік.

 

2.7. При плануванні витрат на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (код 35 «Оплата транспортних послуг») розрахунок має містити дані про фактичні витрати на страхування транспортних засобів та медичне страхування водіїв за 2020 рік, план з урахуванням внесених змін на 2021 рік та розрахунок на 2023 - 2024 роки.

 

2.8. При плануванні витрат на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (код 37 «Поточній ремонт») вказується найменування об’єкту (обладнання), який підлягає ремонту та перелік робіт, рік останнього капітального ремонту та сума необхідна на 2023 - 2024 роки.

 

2.9. При плануванні витрат на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (код 38 «Послуги зв’язку») приводяться дані про фактичну кількість точок зв’язку в розрізі установ, вартість обслуговування у  2020році (в тому разі послугами міського та міжміського зв’язку), оплата мережі Internet, мобільного зв’язку, оплата за радіоточки, поштові  видатки  на 2022 - 2024 роки.

 

2.10. При плануванні витрат на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (код 39 «Оплата інших послуг та інших видатків») здійснюється детальне обґрунтування і розрахунок по кожному виду витрат, виходячи з обсягу фактичного споживання у 2020 році, плану з урахуванням внесених змін на 2021 рік, та необхідності їх проведення в 2023 - 2024 роках. Розрахунки базуються на відповідних нормативах, фактичній ціні на послуги та наявності відповідних об’єктів.

(Для прикладу: витрати на прання білизни повинні базуватись на даних про фактичну наявність білизни по установі, що використовується для розрахунку витрат на придбання матеріалів).

 

2.11. Витрати по КЕКВ  2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» плануються згідно фактичних видатків по натуральних показниках за 2020 рік  з помісячним розподілом.

 

2.12. Планування за кодом «Видатки на відрядження» (КЕКВ 2250) на 2022 рік базуються на фактичних видатках за 2020 рік та плану з урахуванням внесених змін на 2021 рік, кількості відряджень, добових, проїзду, проживанню.

Планування витрат на проведення заходів у сфері молодіжної політики та сфері національно-патріотичного виховання здійснюється відповідно до наказу Міністерства молоді і спорту України від 03.03.2016 № 808 зі змінами, а витрат на організацію і проведення спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, матеріальне забезпечення їх учасників - відповідно до наказу Міністерства молоді і спорту України від 09.02.2018 № 617 зі змінами.

 

2.13. Витрати по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» плануються згідно фактичних видатків по натуральних показниках за 2020 рік та діючих тарифів.

 

2.14. Витрати по КЕКВ 2280 «Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення» на 2022 - 2023 роки плануються за наявності відповідних нормативних документів, що передбачають проведення відповідних заходів з сільського бюджету.

При плануванні видатків на проведення заходів на 2022 рік  необхідно подати детальний кошторис на проведення кожного заходу з обґрунтуванням необхідності їх проведення.

За відсутності кошторису та обґрунтування необхідності проведення відповідного заходу запит не приймається.

 

2.15. При плануванні витрат по КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги» надаються дані про фактичні видатки за 2020 рік, план з урахуванням внесених змін на 2022 рік та планова кількість пільгових пенсіонерів і середній розмір пенсії у 2022 році.

 

2.16. Витрати по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» базуються на підставі плану з урахуванням внесених змін на 2021 рік та потреби на 2022 рік: виплат за шкоду, заподіяну здоров’ю; видатків на зубопротезування; матеріальної допомоги студентам і учням з числа дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування згідно постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» для виплати: видатків на одноразову допомогу дітям-сиротам, та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у поточному році виповнилося 18 років гідно з постановою КМУ від 25.08.2005  № 823 «Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку»; калькуляції вартості путівки на оздоровлення за попередній рік.

 

2.17. При плануванні витрат на КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» надаються дані про фактичні видатки за 2020 рік, план з урахуванням внесених змін на 2021 рік та потреба на 2022 рік.

 

2.18. При плануванні за кодом «Капітальні видатки» (КЕКВ 3000) надаються обґрунтовані пояснення щодо необхідності їх проведення в 2022 році та наступні за плановим два бюджетні періоди  та кошториси щодо їх виконання.

Розрахунок витрат за кодом «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (КЕКВ 3110) базується на необхідності його оновлення, виходячи з існуючих норм забезпечення, фактичної наявності, терміна служби обладнання та ціни і очікуваного ефекту від його впровадження.

До запиту додаються документи, які підтверджують ціну на замовлене обладнання (прайс, рахунок, тощо).

 

2.19. В розрахунках витрат за кодами «Капітальне будівництво (придбання)» (КЕКВ 3120), «Капітальний ремонт» (КЕКВ 3130) та «Реконструкція та реставрація» (КЕКВ 3140) зазначається найменування об’єкту, який підлягає ремонту та перелік робіт, рік останнього капітального ремонту, виділені аварійні об’єкти, кошториси витрат на їх проведення.

При плануванні витрат по КЕКВ 3200 «Капітальні трансферти» заповнюється додатки, які відповідають напрямкам використання коштів.

 

2.20. Зведення показників спеціального фонду сільського бюджету  подається по кожній бюджетній установі у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування та економічної класифікації.

Обсяг видатків спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання,  розгляду,  затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (із змінами).

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки розроблена у відповідності  затвердженої бюджетної декларації на відповідні роки та з використанням гендерного підходу при складанні бюджетних запитів.

 

Начальник відділу фінансів                                         Оксана КІДГОТКО

https://rada.info/upload/users_files/04380181/dcb2ea46f0094bd18694794a72cf7e9e.doc


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь